Download gratis het lesmateriaal en kleurplaten van Indianenmagie

De werkbladen en de kleurplaten zijn een aanvulling op het kinderboek Indianenmagie. Je kunt ze samen met het boek inzetten voor meer leesplezier, creativiteit, verdieping en bewustwording. 

Toepassingsgebieden:

  • het basisonderwijs
  • bibliotheken 
  • coaching en mediation
  • creatieve therapie
  • de kinderopvang en BSO
  • kinderyoga
  • kindermindfulness


Uiteraard zijn deze werkbladen en kleurplaten ook leuk voor thuis om samen met je kind(eren) boze dromen en angsten bespreekbaar te maken en ook stil te staan bij de mooie dromen en hartenwensen.

Ga via het menu downloads (lesmateriaal & kleurplaten) naar het keuzemenu voor het lesmateriaal en de kleurplaten