Werkblad Indianenmagie
symbool ster

Vertel eens...
Waar ben jij een ster in?

Op dit werkblad staat de ster. Dit symbool komt ook in het boek Indianenmagie terug.

Ga samen met het kind of de hele klas op creatieve wijze aan de slag met hun zelfbeeld, mooie dromen en hartenwensen. 

Wil je aan de slag gaan met een ander symbool? Kijk dan op het overzicht van downloads lesmateriaal


Suggestie:
Knip de symbolen / het symbool uit en maak een droommobiel, wenstak of droomboom.


Thema kinderboek Indianenmagie
dromen, hartenwensen, indianen en magie.